Hlavná budova spoločnosti Gasmonta
Úvodné slovo o spoločnosti Gasmonta

   Dovoľujem si Vám predstaviť spoločnosť GASMONTA s.r.o. so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorá vznikla transformáciou firmy Jozef Plančár GASMONTA pôsobiacej na Slovenskom trhu od roku 1991. Je to stavebno obchodná spoločnosť, ktorá sa počas svojej stavebnej histórie dokázala aktívne podieľať na rozvoji miest a obcí na celom území Slovenska. Stavebnou činnosťou pokrýva spoločnosť všetky stavebné a remeselné práce potrebné pre zhotovenie stavebného diela. Zabezpečuje výstavbu inžinierskych sietí, občianskych objektov, priemyselných stavieb a ďalších účelových objektov (regulačné stanice plynu, čistiarne odpadových vôd, vodojemy, športoviská ). Okrem stavebných celkov vykonáva aj jednotlivé remeselné práce a dodávky pre individuálnych zákazníkov. Skúsený manažment a finančné zabezpečenie dokazuje, že sme spoľahlivým a solídnym partnerom, ktorý dokáže realizovať stavebné dielo vlastnými pracovníkmi od zadania až po odovzdanie.
  Obchodnou činnosťou spoločnosť zabezpečuje komplexné dodávky materiálov a technológií pre zhotovenie diela (predaj hutného materiálu, stavebného materiálu, predaj potrubných systémov na rozvod vody, kanalizácie a plynu).
   Ostatnými službami zabezpečuje v areáli spoločnosti drobné služby pre motoristov ( autoumyváreň, pneuservis), športové a relaxačné centrum (tenis, minigolf, sauna, bazén) a reštauračné služby.
  Snažíme sa trvalé dosahovať vysokú úroveň kvality svojej výrobnej činnosti a kvality svojich výrobkov a služieb plne uspokojujúcich požiadavky a očakávania zákazníka. Výsledkom toho je aj získanie certifikátov kvality, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, STN EN ISO 3834-2, ktoré sú nástrojom pre zabezpečenie vysokej úrovne kvality našej činnosti. Kvalita pracovníkov sa odráža v celkovej kvalite našej práce pri realizácii diela, dodávok a služieb. Veľmi úzkou spoluprácou s našimi subdodávateľmi podporujeme úspešnosť našej technológie a prosperity. K jej zabezpečeniu spolupracujeme s našimi subdodávateľmi, informujeme ich o našich podmienkach týkajúcich sa zabezpečenia vysokej úrovne kvality a správneho používania technológie. Princíp trvalého zlepšovania je cieľom vo všetkých činnostiach každého pracovníka spoločnosti. Každý pracovník musí byť pevne presvedčený, že kvalita je pre našu spoločnosť prvoradá.


 


konateľ spoločnosti

  
Dokumenty na stiahnutie
Slovenská verzia
SK verzia

English version
EN version
Stavebná činnosť
Stavebná činnosť
Obchodná činnosť
Obchodná činnosť
Ostatné služby
Ostatné služby
 
GASMONTA s.r.o.
Herlianska 1070/87 Vranov nad Topľou PSČ 093 03

tel: +421 57 4421454
fax:+421 57 4421454 
Ďalšie telefonické kontakty
info@gasmonta.sk 


Stavebná činnosť
Obchodná činnosť
Ostatné služby
 

Zobraziť na väčšej mape

Gasmonta
s.r.o.

(c) apríl 2010 GASMONTA s.r.o.